vit check SNABBA leveranser instabox logo budbee logo postnord logo
vit check Enkel och trygg betalning klarna logo
vit check Störst i Norden på partyprylar vit krona
vit check SNABBA leveranser instabox logo budbee logo postnord logo
vit check SNABBA leveranser instabox logo budbee logo postnord logo

Hållbarhet

Det vore ju supertrist om jorden gick under. Och det går helt tvärtemot vårt uppdrag med fight boredom, så självklart jobbar vi för en långsiktigt hållbar verksamhet. För att prioritera rätt och säkerställa att vi fokuserar på rätt saker har vi identifierat fem huvudområden där vi vill vara med och påverka så mycket som möjligt: Sortiment, Produktsäkerhet, Personal, Miljö, Producentansvar och Leverantörskrav.

Sortiment - Bra grejer är inte bra nog

Att vi säljer bra grejer är en trygghet för våra kunder och en självklarhet för oss. Men bra är inte bra nog. Vi jobbar konstant för att vi och våra kunder ska vara trygga med att det vi säljer även har producerats med schyssta villkor och minimal negativ påverkan på miljön.

Partybranschen har länge karaktäriserats av engångsartiklar i plast med kort livstid och låg kvalitet. Det vill vi förändra. Därför har vi påbörjat ett initiativ till att öka kvaliteten på de produkter som vi säljer genom att erbjuda varor av högre kvalitet och längre hållbarhet.

I den mån det går väljer vi varor vars material är miljövänligt och/eller går att återvinna. Vi försöker alltid att erbjuda minst ett alternativ i ett mer hållbart material.

Vi strävar även efter att hitta bättre förpackningslösningar som minskar användningen av plast och andra mindre miljövänliga material. Det är lika självklart när vi köper varor från tredje part som när vi tillverkar egna varor.

Produktsäkerhet – Vi står för våra produkter

Det är viktigt för oss att känna att vi kan stå för de produkter som vi säljer så vi ställer hårda krav på leverantörer och tillverkare. Genom att anlita externa experter på produktsäkerhet och dokumentation gör vi vårt bästa för att säkerställa att våra produkter uppfyller kraven på kemikalieinnehåll och har rätt märkningar.

Vårt ansvar sträcker sig långt utanför vårt lager och vi begränsar försäljningen av produkter som kan vara direkt skadliga för människor och miljö.

Personal – Socialt hållbart så klart

Hållbarhet handlar om mer än bra produktionsled och rätt märkningar. Den sociala hållbarheten är något vi på Partykungen håller högt. Vi bidrar aktivt till ett socialt hållbart samhälle och tar ansvar för hur samhället påverkas ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Och självklart har vi en inkluderande företagskultur där alla är bjudna till festen.

Vår kultur beskrivs genom fem värdeord – Lekfullhet, Respekt, Närhet, Professionalitet och Passion – som tillsammans representerar de gemensamma värderingar och normer som finns i företaget.

Miljö - Less is more

Transporter och emballage

Vi jobbar i så hög utsträckning det går med återvinningsbart och miljövänligt emballage, men en stor del av miljöarbetet är fokuserat på att minimera avtrycket från transporter. I första hand minimera andelen flygtransporter, som har stor negativ påverkan på miljön. Men även att reducera antalet transporter i stort, genom konsolidering och bättre planering av inköp och försäljning.

Energiförbrukning och avfallshantering

Genom energisnål belysning, effektiv värmeåtervinning och andra investeringar minskar vi behovet av elektricitet och uppvärmning av företagets lokaler och produktionsanläggningar.

I och med att varje dag är en fest får vi hundratusentals kundbeställningar per år. Det blir mycket avfall i form av kartong, plast och trä. Genom att sortera ut var och ett av dessa material kan vi återvinna så mycket som möjligt.

Producentansvar - Återvinn eller försvinn

Som företag har vi enligt lag skyldighet att ta ett producentansvar – och det gör vi gladeligen. Det innebär bland annat att när vi tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller förpackad vara ansvarar vi för insamling och återvinning av den uttjänta förpackningen. Detsamma gäller produkter som innehåller exempelvis batterier eller annan elektronisk utrustning.

För att fullfölja detta ansvar samarbetar vi med etablerade organisationer såsom FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) och El-kretsen. Vi rapporterar kontinuerligt in vår försäljning och betalar sedan en avgift för att dessa organisationer ska ombesörja återvinning.

Leverantörskrav - Our way or the highway

För oss på Partykungen är det viktigt att våra leverantörer uppfyller internationella krav och förordningar, men också enligt villkor som vi själva kan acceptera. För att kvalificera sig som leverantör till Partykungen åtar man sig att acceptera vår EPP (Ethical Purchasing Policy). Där ingår bland annat nolltolerans mot tvångsarbete, barnarbete och diskriminering, men även flera miljöfaktorer.

Arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter

Våra leverantörer ska erbjuda schyssta arbetsförhållanden; rimliga arbetstider, skälig lön, inget tvångsarbete eller barnarbete. Vi förväntar oss också att alla våra leverantörer jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor. Dessutom ska våra leverantörer, precis som vi gör, jobba mot diskriminering och aktivt med jämställdhet och mångfald inom sin organisation.

Miljöaspekter

I vår EPP ingår också att våra leverantörer (särskilt tillverkande leverantörer) uppfyller ett antal miljökrav. Utöver lagstadgade krav kring kemikalier och utsläpp kräver vi också att våra leverantörer jobbar förebyggande med bland annat riskreducering och miljöpåverkan. Det kan exempelvis gälla industrivatten, energieffektivisering eller val av miljövänliga material i produktionen.

Antikorruption

Vår verksamhet präglas av en hög grad integritet, ansvarstagande och sunt förnuft. Det innebär bland annat att kontrakts- och upphandlingsprocesser, samt liknande affärsförhållanden ska vara helt fria från mutor och korruption.