HÅLLBARHET

Med begränsade resurser är det viktigare än någonsin att vi jobbar för en långsiktigt hållbar verksamhet. Vilket vi på Partykungen är mycket stolta över att vi gör.


Fokusområden

För att prioritera rätt och säkerställa att vi fokuserar på de områden som är allra viktigast har vi tillsammans med kunder, medarbetare, ägare, leverantörer m.fl identifierat 5 stycken huvudområden:


Partykungens fokusområden för hållbarhet är: hållbart erbjudande, samhällsengagemang, hållbar leverantörskedja, producentansvar och hållbar verksamhet. Av dessa är ett hållbart erbjudande och samhällsengagemang de två områden där vi kan skapa mest värde och där Partykungen ska vara ledande.

castle